روز: مرداد ۲, ۱۳۹۸
یک رویای نافرجام ( طنز)

به من پیام میدهند که آقاجان کم کار شده ای و خبری ازت نیست… باید خدمتتون عارض شوم که آقاجان شاید قلمش کمی نمک داشته باشه ولی دستش عمرا نمک نداره… اون اگر با قلمش خدمتی به کسی بکنه، مزد و پاداشی نمی گیره. ولی اگر عیب و ایرادها رو بگه ممکنه طرف سر لج […]

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش