روز: مرداد ۱۸, ۱۳۹۸
انصاف نبود!

در ماجرای زد و بند ها و اتفاقات پشت پرده انتخابات فلان خانه صنفی سکوت کردیم! چیزی نگفتیم تا فضای نه چندان آرام رسانه های کیش بیش از این متشنج و ناآرام نشود! منافع صنفی و منافع جزیره را بر منافع خود ترجیج دادیم و نخواستیم در این فضای نه چندان مطلوب اقتصادی مشکلی بر […]

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش