روز: مهر ۱۲, ۱۳۹۹
مثل تموم عالم حال آقاجان خرابه ( طنز )

در فکر اجاره خانه دو سه برابر شده بودیم که عیال مربوطه به من گفت : آقاجان چشمت روشن ، گالن آب هم گران شد ، گاز را هم ایقدر نیاوردن تا گرانش کردن… خانم های همسایه در گروه می گفتن ، بعضی مینی بوس ها هم به جای ۲۷۰۰ تومان ۳۰۰۰ تومان می گیرن […]

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش