روز: مهر ۳, ۱۴۰۰
راهیابی اسکواش باز کیش به تیم ملی

فرشته اقتداری اسکواش باز کیش به تیم ملی راه یافت.

برگزاری دوره سه روزه ویژه نیروهای جدید آتش نشانی کیش

دوره آموزشی آتش نشانی با هدف ارتقای دانش تخصصی آتش نشانان تازه استخدام شده کیش آغاز شد.

اولین اقدام اضطراری دبیر جدید مناطق آزاد کشور

تعیین تکلیف بازماندگان دولت قبل و انتخاب مدیران شجاع، متخصص و فسادستیز

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش