روز: مهر ۴, ۱۴۰۰
نشست خبری مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش

عبدالنبی شرفی با اشاره به رویکرد نوین شرکت عمران ، آب و خدمات در توسعه همگون شهری از اولویت بندی طرح های عمرانی و توجه به نقاط کمتر توسعه یافته کیش خبر داد.

توسعه همگون شهری رویکرد نوین شرکت عمران، آب و خدمات کیش

عبدالنبی شرفی در یادداشتی اولویت بندی طرح های عمرانی، توسعه همگون شهری و روان سازی فرایندها را محور عمده فعالیت های شرکت عمران ، آب و خدمات برشمرد.

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش