روز: مهر ۹, ۱۴۰۰
حال بخش خصوصی خوب نیست، سیاست گذاری های غلط منجر به این رویداد تلخ شده است

تعطیلی کامل مهمترین حوزه گردشگری کیش در راه است . عدم تامین سوخت شناورهای کلوپ ها، تحمیل اجاره های سنگین و تبعیض در دادن برخی مجوزها پاشنه آشیل این حوزه مهم گردشگری کیش شده است.

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش