روز: 23 آذر 1401
خطر تعلیق در کمین والیبال ایران / اجلاس کیش در هاله ای از ابهام

ممکن است با اعلام پایان کار و بازنشستگی محمدرضا داورزنی، والیبال ایران دچار یک چالش پیچیده شود.

تیم ملی ماهیگیری تشکیل خواهد شد

سرپرست فدراسیون ورزشهای دریایی و ساحلی گفت: مقدمات تشکیل اولین تیم ملی ماهیگیری در زیر مجموعه این فدراسیون در حال انجام است.

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش