روز: 29 اسفند 1401
صدور اسناد مالکیت جمعی از مالکان برج های دوقلوی کیش

با حضور مشتاق مشتاقی سرمایه گذار برج دوقلوهای کیش، جمعی از ساکنین اسناد مالکیت خود را دریافت کردند.

مناطق آزاد نه مرکز بی‌بندوباری، بلکه مرکز توسعه‌اند

مدیرعامل سابق منطقه آزاد ماکو با بیان اینکه یکسری مسئولان به مناطق آزاد بدبین هستند، گفت: خیلی از ائمه جمعه فریاد می‌زنند که مناطق آزاد مرکز فساد و فحشا شده، اما باید پاسخ دهند که به استناد کدام آمار چنین صحبتی می‌کنند؟ در کیش فساد زیاد است یا تهران یا هر شهر دیگر؟

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش