روز: 10 فروردین 1402
گذر از بن‌بست صوراسرافیل به سوی پاستور؛ رویای مناطق آزاد در سال جدید

می‌گویند آنچه امروز اتفاق افتاده است، ریشه اصلی آن در گذشته و هدف بزرگی در آینده دارد. این موضوع دقیقا در ارتباط با مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران قابل‌وصف است؛ چراکه امروز مناطق آزاد در گردابی از چالش‌های مختلف کارکردی و هویتی گرفتار شده‌اند که دقیقا نتیجه غیرقابل اجتناب اقدامات دامنه‌دار و هدفمند عده‌ای بر علیه مناطق آزاد در گذشته است و مسلما در آینده هدف بزرگ کارشکنی‌های انجام شده، با تثبیت رکود سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و توقف رشد و توسعه در این مناطق محقق می‌گردد.

چرا در شرایطی که برخی از نقاط در کشور درگیر این ناهنجاری‌هاست، ناگاه مناطق آزاد پررنگ می‌شود؟

«مهدی حسین زاده یزدی» معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری فرینا، علاوه بر ذکر آمارها و مستندات از وضعیت کنونی مناطق آزاد کشور به ارائه تحلیلی اجتماعی، فرهنگی و تاریخی از وضعیت و رویکردهای تحوّلی شکل گرفته در این هفت منطقه آزاد پرداخت.

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش