روز: 26 آذر 1402
مزیت های اقتصادی مناطق آزاد کدامند؟| تعمیم قانون تخصیص ارز و واردات سرزمین اصلی به مناطق آزاد

کارشناسان معتقدند مقررات ارزی و واردات سرزمین اصلی به مناطق آزاد تعمیم پیدا کرده در حالی که مباحث قانونی واردات و تخصیص ارز در سرزمین اصلی بسیار راحت تر از مناطق آزاد است.

بازدید رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت کیش

روز شنبه ۲۵ اذر ۱۴۰۲ دکتر محسن بارونی رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت به همراه مهندس احمدی رئیس مرکز بهداشت از مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی بازدید کردند. در این بازدید میدانی، دکتر بارونی ضمن عرض خدا قوت به پرسنل زحمتکش بهداشت ؛به بررسی روند خدمت رسانی به بیماران؛کمبودها و نواقص فیزیکی و نیروی […]

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش