روز: 18 فروردین 1403
دبیر مناطق آزاد و‌ معاونان وی حق دخالت در عزل و نصب هیچکدام از مناطق آزاد را ندارند

اخیرا شنیده می‌شود که برخی معاونان و مدیران به بعضی از مدیرعامل‌های مناطق آزاد تحمیل می‌شو‌ند که امیدواریم این موارد درست نباشد. البته چند نفر از مدیران عامل مناطق آزاد یا اعضای هیات مدیره در گفتگو با تجارت جهانی ، تایید کرده‌اند که دست کم یک معاون خود را با توصیه دیگران منصوب کرده‌اند! بر […]

وظایف اجرایی معاونت گردشگری به شرکت خدمات گردشگری کیش واگذار خواهد شد

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش گفت: برای برقراری یک روند تخصصی در جذب گردشگر، شرکت خدمات گردشگری این جزیره احیا می‌شود.

حفیظی رئیس هیات شطرنج کیش شد

تبدیل حکم سرپرست هیات شطرنج کیش به ریاست، توسط رئیس فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش