گزارش تصویری : انجام طرح پاکسازی سواحل با هدف فرهنگسازی و حفاظت از محیط زیست توسط مسئولین ، پرسنل و کارگران شرکت عمران ، آب و خدمات کیش/عکس : نسرین فائق

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش