بازدید مدیر عامل شرکت عمران ،آب و خدمات از پروژه های خدمات شهری کیش/ جعفر همافر

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش