روز: اسفند ۵, ۱۳۹۹
جزیره کیش الگوی طرح تصفیه و صادرات روغن پسماند خوراکی در کشور

غلامحسین مظفری بهره برداری از طرح تصفیه و صادرات روغن پسماند خوراکی در کیش را الگوی موفقی در زمینه فعالیت های زیست محیطی برای کشور و منطقه عنوان کرد

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش