شما اینجا هستید
آگهی های رسمی » آگهی مزایده خودروی سواری کیا اسپورتیج

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

شماره آگهی ١۴٠٢۰۲۹۳۳۱۲۱۰۰۰۰۱۴
تاریخ اگهی: ۱۴۰۲/۰۹/۰۵
شماره پرونده ١۴٠١٠۴٠١٠٣۶۶٠۰۰۲۰۲

اگهی مزایده اتومبیل

به موجب پرونده اجرائی کلاسه ۱۴۰۱۰۰۱٢۷ له خانم آزاده قربانپور و علیه آقای محمد جعفر حدادی فرزند حسن باستناد سند. ازدواج شماره ۱۰۰۶۷ مورخ ۱۳۸۲/۷/۳۰ تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره ۸ شهر رامسر استان مازندران در قبال وصول مهریه خانم آزاده قربانیور بانضمام حقوق دولتی و هزینههای قانونی: بدهکار است که حسب تقاضای بستانکار علیه آقای محمد جعفر حدادی، اجرائیه صادر و با توجه به عدم ایفای تعهد در مهلت مقرر قانونی، اداره اجرای اسناد رسمی رامسر مراتب را حسب درخواست زوجه به این واحد نیابت داد که منجر به بازداشت اموال منقول که شامل ششدانگ یکدستگاه خودروی سواری کیا اسپورتیج به شماره پلاک ۲۴۴۷۳-۲۲ متعلق به آقای محمد جعفر حدادی گردیده است و پس از طی مراحل قانونی و طبق تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی و مزایده و بجهت تعیین قیمت خودروی بازداشت شده، به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و طبق نظریه کارشناس مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ ارزیابی گردید که توصیف اجمالی آن بدین شرح است: ششدانگ یکدستگاه خودروی سواری کیا اسپورتیج به شماره پلاک انتظامی ۲۴۴۷۳-۲۲ شماره شاسی ۴۴۸۷۹۷ به شماره موتور ۱۰۲۶ رنگ سفید ، سیستم کیا ، مدل ۲۰۱۵ و تعداد سیلندر ۴، ظرفیت ۵ ، تعداد چرخ ۴ ، نوع سوخت بنزین و تعداد محور ۲ می باشد. وضعیت خودرو در زمان بازدید کارشناس بدین شرح میباشد: اتاق و بدنه پوسیدگی دارد. موتور روشن ، گیربکس در حد مدل ، شیشه ها : جلو شکسته ، دیفرانسیل در حد مدل ،  صندلی و جلو داشبرد : دارد ، لاستیکها : دارای آج، آینه و برف پاک کن دارد و چراغ ها سالم میباشد. کاپوت و درب صندوق عقب نیاز به بازسازی دارد. طبق نظر کارشناس مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ ششدانگ خودروی مذکور به مبلغ ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ( سیزده میلیارد ریال) ارزیابی شده است. خودروی فوق الذکر از ساعت ۹ الی ۱۲ روز یک شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ در پارکینگ انتظام کیش از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ پایه کارشناسی ۱۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به بالاترین قیمت پیشنهادی نقداً فروخته می.شود. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب شماره IR۴۰۰۱۰۰۰۰۴۰۶۲۰۱۳۲۰۷۶۸۵۲۹۸ شناسه واریز ۹۵۵۱۰۸۵۶۲۱۲۱۷۱۳۲۵۴۰۴۰۰۳۰۰۱۴۰۰۱ بنام تمرکز سپرده میباشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند. مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میگردد حسب اظهار بستانکار خودروی مذکور دارای بیمه شخص ثالث میباشد. لازم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به عوارض مالیاتی و تمامی هزینه های مربوط به نقل و انتقال و همچنین خلافیهای احتمالی برعهده برنده مزایده می باشد.

لازم به توضیح است حسب مقررات راهور کیش، تنظیم سند انتقال خودرو، منوط به احراز سکونت برنده مزایده در جزیره کیش میباشد.


تاریخ مزایده : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹

سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک کیش – رزمجوئی

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است -
آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد -

پایگاه خبری تحلیلی اندیشه کیش | نگاه متفاوت و تحلیلی به اخبار کیش